Bekijk het programma van 26 oktober: kom langs!

Eigen Warmte Balk houdt woensdag 26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een startbijeenkomst in De Treemter. Iedereen in Balk is van harte uitgenodigd om langs te komen. De inloop is vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet verplicht. Wel is het fijn als je laat weten dat je komt!

Programma startbijeenkomst

  • 19.00 tot 19.30 uur: inloop.
  • 19.30 tot 19.35 uur: aftrap door gespreksleider Johan Apperloo.
  • 19.35-19.55 uur: inleiding door Eigen Warmte Balk-ambassadeur Gerrit Hiemstra. Hij vertelt over waarom hij ambassadeur is geworden en over zijn ervaringen met aardgasvrij wonen. In zijn eigen woning in Balk gebruikt hij aquathermie.
  • 19.55-20.25 uur: Inleiding door projectleider Goffe Venema: algemene toelichting op het project, doelen, uitgangspunten, stand van zaken en vervolgstappen.
  • 20.25-20.35 uur: korte pauze voor koffie/thee en het lopen naar de deelsessies.
  • 20.35-21.30 uur: gelijktijdige deelsessies in twee zalen (deelsessie Warmtenet en deelsessie Individuele warmtepompen). Met een inleiding van 15 minuten en daarna gelegenheid tot het stellen van al je vragen. Verschillende gesprekspartners vertellen je meer over het warmtenet of individuele warmtepompen. Je kunt je eigen woonsituatie voorleggen en specifieke vragen stellen.

Meer informatie

  • Deelsessie Warmtenet: inleiding door Arne Wijnia (IF Technology) over de werking van het warmtenet en de veranderingen in je woning.
  • Deelsessie Individuele warmtepompen: inleiding door Jacob Miedema (projectleider Aardgasvrij Garyp) over de ervaringen in Garyp rondom het ondersteunen van woningeigenaren bij het inzetten van individuele warmtepompen, veranderingen in de woning en terugverdientijden.
  • In de hal is een stand van Tûk Wenjen. Hier kun je terecht met vragen over hoe je nu al energie kunt besparen, bijvoorbeeld door te isoleren

We zien je woensdag 26 oktober graag verschijnen!