Over Eigen Warmte Balk

Eigen Warmte Balk is sinds 2020 actief en begon onder de projectnaam ‘Warmtenet Balk’. Het project is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij ondertekenden een intentieverklaring waarin ze de ambitie vastlegden om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk lijkt de inzet van warmtepompen een betere optie. Daarom is in juli 2022 de naam veranderd in ‘Eigen Warmte Balk’. Met een vervolgonderzoek worden nu de beste opties verder uitgewerkt. Voorop staat dat het voor elke inwoner haalbaar én betaalbaar moet worden om van het aardgas af te gaan. Lees meer bij het project.

De initiatiefnemers

Hieronder stellen we de initiatiefnemers van Eigen Warmte Balk aan je voor.


De Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) bestaat uit een enthousiaste groep mensen die samen met haar leden duurzame energie via Energie VanOns levert. Daarmee kiest Energie Coöperatie Gaasterland bewust voor lokale stroom en warmte. Collectieve zonnedaken zijn inmiddels gerealiseerd op Manage Gaasterland en de boerderij van Koopmans in Harich. ECG heeft samen met de leden zelf zeggenschap over de besteding van de opbrengsten. De winst die wordt gemaakt, wordt via de ECG gebruikt voor zelfgekozen duurzame en sociale projecten in dorpen in Gaasterland en omstreken.

 


Balk valt onder de gemeente De Fryske Marren, samen met nog een vijftig officiële plaatsen (kernen). De gemeente heeft Eigen Warmte Balk aangewezen als een van de vier startdorpen (naast Boornzwaag, Terherne en Elahuizen) in de Warmtevisie van de gemeente De Fryske Marren. De startdorpen zetten voor 2030 stappen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dit draagt bij aan de doelstelling van de Warmtevisie om in 2030 een vijfde van de gebouwen in de gemeente aardgasvrij te hebben en in 2050 volledig aardgasvrij te zijn.

 


Woningcorporatie Dynhus is dé maatschappelijke huisvester in Zuidwest-Friesland. In Balk heeft Dynhus ongeveer 700 huurwoningen. Dynhus wil van meerwaarde zijn voor de samenleving en voor de huurders. De wens van de corporatie is om alle woningen op termijn te renoveren tot label A. Dynhus heeft als uiteindelijk doel een CO2-neutraal bezit in 2050. Eigen Warmte Balk kan voor de woningcorporatie hierin een belangrijke stap zijn.

 


AVK Plastics is onderdeel van de internationaal gerenommeerde AVK Groep. Binnen deze groep is AVK Plastics het kenniscentrum voor hoogwaardige kunststofproducten. In Balk worden dagelijks met behulp van een geautomatiseerd spuitgietproces tonnen kunststoffen verwerkt tot hoogwaardige producten. Bij de productie is er veel restwarmte die nu niet wordt gebruikt. AVK Plastics is een maatschappelijk betrokken bedrijf dat zijn restwarmte wil inzetten om Balk te verwarmen.

 

Plaatselijk Belang Balk Vooruit zet zich in voor het dorp. Dat doen ze onder meer door de belangen van de Balksters te behartigen. Ook promoten ze Balk en bevorderen ze het toerisme. Daarbij zorgen ze voor behoud van cultuur, historie en identiteit van Balk. Plaatselijk Belang Balk Vooruit is een gesprekspartner van gemeente De Fryske Marren en denkt volop mee over zorg, welzijn en wonen.

 


Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op industrieterreinen Eigen Haard en De Stikke in Balk. De vereniging werd in 2002 opgericht en is uitgegroeid tot 43 bedrijven die lid zijn. Het gaat hierbij om grote en kleinere bedrijven. Daardoor heeft de ondernemingsvereniging een grote gezamenlijke kracht en breed opgebouwde kennis. De ondernemersvereniging is onder meer het aanspreekpunt voor de gemeente als het om ondernemend Gaasterlân-Sleat gaat.

.


Onze ambassadeurs
.


Gerrit Hiemstra
Gerrit Hiemstra is meteoroloog, weerpresentator bij het NOS-journaal, ondernemer én inwoner van Balk. Hij is mede-eigenaar van Weather Impact in Amersfoort. Gerrit kreeg in 2021 de Machiavelliprijs toegekend, omdat hij de klimaatverandering en de gevolgen daarvan duidelijk maakt voor een groot publiek. Hij zet zich om die reden in voor een aardgasvrij én CO2-neutraal Balk in 2030. Gerrit woont door middel van aquathermie zelf al aardgasvrij.


Cees Buisman
Cees Buisman, weliswaar woonachtig in Harich, is eveneens een waardevolle ambassadeur van Eigen Warmte Balk. Hij werkte voorheen als directeur Technology & Business Development bij Paques. Dit is een innovatieve en ambitieuze wereldwijde speler op het gebied van zuivering van (afval)water en gas. Nu is hij directeur van Wetsus in Leeuwarden, het onderzoeks- en kennisinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie. Cees zet zich in voor een duurzame wereld en dus ook voor ons project.

 

Jouw aanspreekpunten!
Als je met Eigen Warmte Balk in gesprek wilt, kun je je het beste richten tot Tjeerd Osinga en Goffe Venema. Beiden zijn bereikbaar via info@eigenwarmtebalk.frl. Tjeerd is bestuurslid van Energie Coöperatie Gaasterland, had een eigen installatiebureau en zet zich nu vooral in voor de technische aspecten van het project. Goffe is eigenaar van een eigen advies- en organisatiebureau en is projectleider en secretaris van Eigen Warmte Balk.


Werken met lokale kennis
Er moet veel werk worden verzet voor en door Eigen Warmte Balk. Daarvoor huren we ook kennis en expertise in. Dat doen we bij voorkeur uit eigen dorp of directe omgeving. We werken al met meerdere lokale ondernemers samen op het gebied van onder meer communicatie en webrealisatie. Alleen als de benodigde kennis niet aanwezig is, huren we die elders in. De inzet gebeurt betaald, vaak tegen gereduceerd tarief en deels op vrijwillige basis. Iedereen draagt Eigen Warmte Balk een warm hart toe.