Veelgestelde vragen over Eigen Warmte Balk

Wil je meer weten over Eigen Warmte Balk? Hieronder vind je een overzicht van de meestgestelde vragen over het warmteproject van en door Balksters. Deze lijst met vragen vullen we regelmatig aan met de laatste informatie. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar info@eigenwarmtebalk.frl. Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op jouw vraag. Als jouw vraag vaker wordt gesteld, voegen we het antwoord toe aan dit overzicht:

 1. Veelgestelde vragen over Eigen Warmte Balk
 2. Veelgestelde vragen over het warmtenet
 3. Veelgestelde vragen over individuele oplossingen (warmtepompen)
 4. Veelgestelde vragen over de kosten en beheer
 5. Overige veelgestelde vragen
c Alles uitvouwen C Alles invouwen

1: Veelgestelde vragen over het warmtenet

Bij een warmtenet wordt de warmte gerealiseerd op basis van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) via de Luts (aquathermie) en restwarmte van AVK Plastics. De bodem in Balk is geschikt om warmte vanuit de Luts in op te slaan voor wanneer deze in een ander seizoen nodig is. AVK Plastics heeft bij de productie restwarmte die nu niet wordt gebruikt. Deze restwarmte kan worden geleverd aan het warmtenet en zo de gebouwen in Balk mede verwarmen.

Met een aansluiting op het warmtenet kun je de energierekening betaalbaar houden. Daarnaast word je onafhankelijk van gas en draag je samen met heel Balk bij aan een beter klimaat.

Op dit moment onderzoeken we welke gebouwen in Balk precies kunnen aansluiten. Zodra dit definitief is, laten wij via een kaart zien of jouw woning of pand kan aansluiten.

Dat weten we nu nog niet precies en zoeken we nog verder uit. Er zijn in elk geval aansluitkosten (hier zijn subsidies voor) en mogelijk ook kosten voor een inductiekookplaat en eventueel het verleggen van leidingen. De maandlasten proberen we zo laag als mogelijk te houden. Dan doen we bijvoorbeeld door niet met commerciële winstpercentages te rekenen.

Dan is er een individuele oplossing mogelijk. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen over individuele oplossingen.

Omdat we bij het warmtenet uitgaan van 70 graden is dat voor verreweg de meeste woningen niet nodig. Binnen het project proberen we uit te zoeken welke woningen eventueel meer isolatie nodig hebben. Een goede test die jezelf kunt doen is je cv al op 55 graden zetten. Als je je huis dan behaaglijk warm kunt houden, is je woning zeker geschikt voor het warmtenet. Wordt het met 55 graden niet warm genoeg, verhoog dan de temperatuur van je cv stapsgewijs met vijf graden. Alleen als je cv hoger dan 70 graden moet staan om het warm te krijgen, is waarschijnlijk extra isolatie nodig. Bij de tips vind je meer informatie over het isoleren van je woning. We verwijzen daar naar andere organisaties die zijn gespecialiseerd in isoleren.

Het water uit de Luts verwarmt jouw woning niet rechtstreeks. In de zomer wordt er warmte aan de Luts onttrokken en opgeslagen in het grondwater. Ook de restwarmte van AVK Plastics wordt ingezet. Via warmtewisselaars wordt de opgeslagen warmte in de winter toegevoegd aan het water in het warmtenet en opgehoogd naar 70 graden. Met waterpompen wordt het water in het in het warmtenet zo warm dat jouw huis kan worden verwarmd.

Jazeker. In Nederland zijn er al 350.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Dit zijn meestal nieuwbouwwijken. Maar ook in Heeg en Sneek zijn ze bijvoorbeeld bezig met warmtenetten op basis van aquathermie. In het buitenland zien we eveneens mooie voorbeelden. In Denemarken is bijvoorbeeld bijna 70 procent van de dorpen aangesloten op een warmtenet. De Denen geven aan dat een warmtenet goedkoper is en heel betrouwbaar, doordat het zo lokaal is.

Dat is nu nog niet te zeggen. We moeten eerst in kaart brengen of voldoende Balksters willen aansluiten. Minimaal 80 procent van de woningen en het liefst zoveel mogelijk andere gebouwen die op het warmtenet kunnen, moet worden aangesloten om het warmtenet te kunnen realiseren. Jouw deelname is dus heel belangrijk.

Je kunt een e-mail sturen naar info@eigenwarmtebalk.frl. We zetten je dan op de lijst van geïnteresseerden. Zodra het warmtenet helemaal is uitgewerkt en alle prijzen bekend zijn, maken we jouw deelname definitief.

Het Wetterskip Fryslân doet onderzoek naar de effecten van aquathermie. Dat is belangrijk, zeker omdat in de Friese energiestrategie van 2019 staat dat in de toekomst 50 procent van de warmte in Friesland op deze manier wordt gewonnen. Wageningen University & Research heeft al onderzoek gedaan naar het halen van warmte uit stadsgrachten. Daaruit blijkt dat het de waterkwaliteit verbetert. Door afkoeling van het water is er minder algengroei. Het pompen levert meer doorstroming op. In Wageningen ging het wel om een klein gebied. De Luts in Balk is groter.

In het gedeelte van Balk waar een warmtenet mogelijk is, staan de oudere huizen. Rond de Luts mag je soms niet van alles wijzigen en in oudere huizen kan isoleren duur zijn. Daarom gaan we op dit moment ook uit van een warmtenet op basis van 70 graden, waardoor het aantal huizen dat zonder extra isolatie aan kan sluiten, zo hoog mogelijk is. Als je met een cv-watertemperatuur van 70 graden je huis nu al goed warm krijgt, kun je aansluiten op het warmtenet.

We snappen dat deze vraag heel belangrijk is. Helaas kunnen we alleen nog niks zeggen over de maandlasten voor het warmtenet. Het uitgangspunt van Eigen Warmte Balk is om de lasten zo laag mogelijk te houden. Dit is alleen ook afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van het warmtenet. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Verder zijn we afhankelijk van  landelijke subsidies. En ook van de energieprijs voor de stroom die we nodig hebben om de watertemperatuur in het warmtenet op 70 graden te krijgen. Zodra we meer weten over de maandlasten, komen we met een onlinerekentool. Hiermee kun je dan een (globaal) overzicht krijgen van wat de verwachte maandlasten zijn.

Ja, eigen Warmte Balk richt zich alleen op het aardgasvrij maken van de woningen en overige gebouwen in Balk. Wel ondersteunen we natuurlijk graag initiatieven in andere dorpen met de kennis die wij opdoen. Ook zelf maken we dankbaar gebruik van de kennis van anderen. Zo hebben wij onder meer contact met projecten in Heeg, Terherne en Garyp.

 

Dat we de restwarmte van AVK Plastics kunnen benutten is heel waardevol voor het warmtenet. Zowel uit oogpunt van duurzaamheid als beperking van de kosten. Mocht de restwarmte van AVK onverhoopt om de een of andere reden (tijdelijk) wegvallen, dan houden we hier rekening mee via het back-upsysteem van het warmtenet.

Omdat we bij het warmtenet uitgaan van een warmte-aanlevering van  70 graden, is dat niet nodig. Wel moet je huis dan nu ook al op 70 graden behaaglijk aanvoelen. Doe hiervoor de test en zet je cv op 70 graden. Je leest hier meer over op deze pagina.

Dat kan zeker. Test of je woning nu al behaaglijk warm kan worden als je je cv-temperatuur op 70 graden zet. Als dat het geval is, kun je sowieso aansluiten. Anders moet je misschien kijken naar extra isolatie of bijverwarming. We komen trouwens graag meer te weten over de huidige situatie van panden rond de Luts. Mail ons op info@eigenwarmtebalk.frl.

Nee, een groot apparaat in huis is niet nodig. Om aan te sluiten wordt er wel een afleverset geplaatst. Deze komt en past meestal gewoon in je meterkast. De afleverset bestaat uit onder andere een warmtewisselaar en een circulatiepomp. De cv-ketel en gasmeter verdwijnen.

2: Veelgestelde vragen over Eigen Warmte Balk

Eigen Warmte Balk is een project voor én door Balksters. Dus ook voor én hopelijk door jou. Eigen Warmte Balk is een initiatief van Energiecoöperatie Gaasterland (trekker van het project), gemeente De Fryske Marren, Woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics bv, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en Ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Je leest hier meer over deze organisaties bij Over Eigen Warmte Balk.

Eigen Warmte Balk streeft naar een aardgasvrij en CO2-neutraal Balk in 2030. Dat doen we voor het klimaat, maar zeker ook om de energierekening betaalbaar te houden. Balk is dankzij dit initiatief aangewezen als een van de vier startdorpen (naast Boornzwaag, Terherne en Elahuizen) in de Warmtevisie van de gemeente De Fryske Marren. We worden om die reden ook financieel door de gemeente ondersteund. De startdorpen zetten voor 2030 stappen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Omdat we daarmee het wonen en werken in Balk toekomstbestendig maken. Door als dorp van het aardgas af te gaan, worden we onafhankelijk van gas. Ook houden we op deze manier onze energierekening betaalbaar. Nu hebben we te maken met verder stijgende aardgasprijzen. Ook dragen we op deze manier bij aan een beter klimaat, een belangrijke doelstelling die wereldwijd wordt gedragen.

Ja, een haalbaarheidsonderzoek, uitgewerkt door IF Technology, heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om Balk aardgasvrij te krijgen. Bij het onderzoek zijn alle alternatieven voor duurzame warmte bekeken. Door de verschillen in woningtypen en de afstand tussen de gebouwen, zijn er binnen Balk voor bepaalde gebieden verschillende oplossingen haalbaar. Wil je het haalbaarheidsonderzoek inzien? Dat kun je hier downloaden.

Het gaat om ongeveer 1.900 huur- en koopwoningen en 225 andere gebouwen, zoals winkels, bedrijven, scholen en bijvoorbeeld zorglocatie Talma Hiem.

Op dit moment wordt er vervolgonderzoek gedaan. Daardoor is de aanpak van het aardgasvrij maken van alle gebouwen nog niet tot in detail aan te geven. Globaal kunnen we op basis van het haalbaarheidsonderzoek dit zeggen:

 • een aantal woonwijken sluit aan op een warmtenet;
 • voor het gebied rondom de Luts doen we extra onderzoek. Het gaat hier om oude en monumentale gebouwen. Om deze gebouwen aan te sluiten op het warmtenet is maatwerk nodig;
 • in andere woonwijken (aan de randen van Balk) denken we aan het installeren van warmtepompen;
 • voor de gebouwen op het industrieterrein is eveneens extra onderzoek nodig is. Mogelijk kan het industrieterrein aansluiten op het warmtenet. Of een ander collectief systeem kan de oplossing bieden. Bekijk het kaartje met deelgebieden bij het project. Let op! Deze kaart is een voorlopige indeling en is dus nog niet definitief.

Omdat dat te duur wordt. Zeker aan de randen van Balk waarin de woningen verder van elkaar staan en beter zijn geïsoleerd, worden de kosten voor het aanleggen van het benodigde leidingwerk te hoog. De oudere panden langs de Luts vragen om maatwerk.

Dat is nog niet aan te geven. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Globaal gaat het om de iets oudere woonwijken van Balk rond het centrum. Bekijk het kaartje met deelgebieden bij het project. Let op! Deze kaart is een voorlopige indeling en is dus nog niet definitief. Zodra er meer duidelijkheid is, geven we die. We gaan ook informatiebijeenkomsten organiseren. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

Jazeker. Eigen Warmte Balk is bedoeld voor elke inwoner van Balk. Hoe jouw woning van het aardgas af kan wordt duidelijk na het vervolgonderzoek dat op dit moment wordt gedaan. Voor huurwoningen geldt dat woningcorporatie Dynhus samen met Eigen Warmte Balk in overleg treedt met de huurders en hierin met een voorstel komt.

Er zijn meerdere voordelen. Het voordeel dat op dit moment het meest in het oog springt, is toch wel het betaalbaar houden van de energiekosten. Met het aardgasvrij en CO2-neutraal maken van Balk worden we natuurlijk ook onafhankelijk van aardgas. En we dragen met elkaar bij aan een beter klimaat.

3: Veelgestelde vragen over individuele oplossingen

In de relatief nieuwe woonwijken aan de randen van Balk zijn individuele oplossingen het best betaalbare alternatief, zoals warmtepompen. Aansluiten op het warmtenet lukt hier niet. Dit komt onder meer door de grote afstanden tussen de woningen. De kosten voor het aan te leggen leidingnetwerk voor een warmtenet worden daardoor te hoog. Daardoor zouden ook de uiteindelijke maandlasten voor de woningen te hoog worden.

Dan zijn er andere oplossingen mogelijk, zoals het plaatsen van een warmtepomp. We doen onderzoek naar de mogelijkheden om via collectieve acties individuele oplossingen aan te bieden. Het plaatsen van warmtepompen is makkelijk in stappen uit te voeren. We gaan je hierover verder informeren.

Isoleren is altijd goed. Met een warmtepomp verwarm je met een lagere temperatuur. Daardoor is isoleren extra belangrijk. Bij de tips vind je meer informatie over het isoleren van je woning. We verwijzen door naar andere organisaties die zijn gespecialiseerd in isoleren. Een goede test die jezelf kunt doen is je cv-ketel al op 50 graden zetten. Als je je huis daarmee in de winterperiode behaaglijk warm kunt houden, is je huis geschikt voor een warmtepomp.

Over het hoe en wat gaan we je nog uitgebreid informeren.

Ja, dat klopt. Het is dan niet meer mogelijk om een gasfornuis te hebben.

Dat is afhankelijk van de precieze situatie. Het is misschien een idee om samen met andere woningeigenaren met een heteluchtverwarming een paar voorbeeldsituaties in kaart te brengen en te onderzoeken wat er mogelijk is. Je kunt onze kennis hierbij inzetten. Neem contact op via info@eigenwarmte.frl.

Dat kan per situatie verschillen en is ook afhankelijk van je eigen wensen. Projectleider Jacob Miedema van Garyp gaf in zijn presentatie tijdens de startbijeenkomst drie voorbeelden uit de praktijk van woningen in Garyp die na 1990 zijn gebouwd. Daaruit bleek dat investeringen nodig zijn in HR++-glas beneden, de warmtepomp en zonnepanelen. Als we rekening houden met subsidies en btw-teruggave dan varieerde de investeringen tussen de 24.000 en 33.000 euro. Door de besparing op gaskosten bedroeg de terugverdientijd 4,5 tot 6,5 jaar (tarieven eind oktober 2022).

Eigen Warmte Balk is een project voor heel Balk. Voor woningen waar een warmtepomp de oplossing is, gaan wij de eigenaren op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of het bekijken van mogelijkheden voor collectieve acties. We willen begin 2023 bij iedereen die zich heeft aangemeld of heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, verder uitvragen wat de wensen precies zijn. Dan kunnen we vervolgens kijken of gezamenlijke acties mogelijk zijn. Uit de gesprekken die we voeren, blijkt ook dat heel veel mensen zelf onderzoek doen naar bijvoorbeeld isolatie, eigen energie-opwek en -opslag van energie. Ben je daar al actief mee bezig en wil je je kennis delen? Meld je dan bij info@eigenwarmtebalk.frl. Wij zouden het mooi vinden om al deze kennis te bundelen.

Een individuele warmtepomp stelt extra eisen aan het verwarmingssysteem (en de isolatie), omdat de warmte vanuit zo’n pomp op lagere temperaturen (ongeveer 50 graden) wordt aangeboden. Je verwarmingssysteem moet hiervoor geschikt zijn. Ervaring uit Garyp laat zien dat het niet altijd nodig is om je radiatoren te vervangen. Dit moet per situatie  worden bekeken. Doe alvast zelf de test en zet je cv op 50 graden. Je leest hier meer over op deze pagina.

4: Veelgestelde vragen over de kosten en beheer

We willen toe naar een eigen coöperatief warmtebedrijf. Het wordt dus een warmtebedrijf voor én door alle inwoners van Balk. We worden met elkaar eigenaar.

Het is de bedoeling dat we als coöperatief warmtebedrijf het beheer en onderhoud door professionals laten uitvoeren. Specialistische werkzaamheden worden uitbesteed. We doen dat allemaal zo lokaal mogelijk.

We gaan bij alles wat aanbieden of moeten gebruiken kijken wat we in het dorp kunnen regelen. Soms zullen er zaken zijn die moeten worden uitbesteed. De verantwoordelijkheid komt te liggen bij het bestuur, dat wordt gevormd als het eenmaal zover is.

De aanleg en exploitatie wordt betaald vanuit Eigen Warmte Balk. Hoe we dat precies doen en welke subsidies we daarvoor kunnen inzetten, wordt onderzocht. Er zijn diverse mogelijkheden voor financiering, bijvoorbeeld uit duurzaamheidsfondsen en via subsidies van het Rijk. Er is voor dit soort collectieve projecten ook geld beschikbaar. Als dorp kom je, met steun van de gemeente, daarnaast in aanmerking voor goedkopere financiering. We gaan alles kosten en risico’s in kaart brengen en zullen je later verder informeren.

Het is de bedoeling dat we er in Balk allemaal op vooruitgaan. Al is dat natuurlijk wel afhankelijk van hoe je energiecontract er nu uitziet. We houden onze energierekening betaalbaar, worden onafhankelijk van gas en zorgen met elkaar voor een beter klimaat. Dat is onze gezamenlijke winst. Het is niet de bedoeling dat een of meerdere partijen winst gaan maken op dit warmteproject. Alle betrokken bedrijven en specialisten worden gewoon betaald. Het coöperatief warmtebedrijf waar we naar streven, gaat ook geen winst maken. Alleen voldoende financiële buffers zijn belangrijk. Daarmee kunnen we herinvesteringen doen, onderhoud plegen en onvoorziene kosten betalen.

Dat is nog niet te zeggen. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat verwarmen zonder aardgas leidt tot gemiddeld lagere maandlasten. Hoe groot dat voordeel is, wordt nog in kaart gebracht en is natuurlijk per situatie anders.

Dat is nu nog niet aan te geven. We zijn op dit moment de precieze kosten in kaart aan het brengen. Het streven is om het voor elke Balkster betaalbaar te houden. We bekijken nu de investeringskosten en de bestaande subsidieregelingen. Elke inwoner van Balk wordt ondersteund om de subsidies in te zetten. Zo willen we aardgasvrij voor iedereen betaalbaar maken

Of het wel betaalbaar is voor iedereen, is een vraag die we vaker horen. We kijken juist naar de mogelijkheden om het warmtenet zo in te richten dat er geen extra isolerende maatregelen nodig zijn om een woning aan te kunnen sluiten. Wel is het nodig om over te stappen op inductiekoken en wellicht moeten er leidingen worden aangepast. We komen graag langs om de individuele situatie te bekijken. Stuur gerust een mail naar info@eigenwarmtebalk.frl. Je zou ook alvast kunnen proberen de watertemperatuur van je cv-ketel op 70 graden te zetten (of lager als deze daar nu al op staat). Blijft je woning dan prettig warm, dan kun je later eventueel op het warmtenet overstappen.

De voorbereidingskosten in dit stadium van het project worden door de gemeente gesubsidieerd. Voor de realisatie en exploitatie zijn we ook afhankelijk van landelijke subsidies. Een landelijke subsidieregeling is wel aangekondigd, maar helaas nog niet opengesteld. We verwachten dat dat in 2023 gebeurt.

5: Overige veelgestelde vragen

IF Technology heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daarbij zijn alle alternatieven voor duurzame warmte bekeken. Gebleken is dat een deel van Balk aansluiten op een warmtenet de meest haalbare en betaalbare oplossing is.

Bij een hybridepomp maak je nog steeds gebruik van aardgas. Het streven van Eigen Warmte Balk is om in 2030 geheel aardgasvrij en CO2-neutraal te wonen en te werken. We zijn ons bewust dat de aanschaf van een hybridepomp goedkoper is dan een warmtepomp. Daardoor kan het natuurlijk een overweging zijn om als tussenstap voor een hybride warmtepomp te kiezen. Je blijft dan alleen wel deels afhankelijk van aardgas.

Hoeveel je moet investeren, is afhankelijk van je eigen situatie. Tûk Wenjen biedt hiervoor een scan aan: het gasloos en energieneutraal adviesgesprek. De scan kost 995,00 euro, inclusief btw. Daarvan krijg je via de gemeente 265,00 euro aan subsidie terug. De terugverdientijden variëren ook per situatie. Voorbeelden uit Garyp laten zien dat voor woningen gebouwd na 1990 de terugverdientijd bij installatie van individuele warmtepompen varieert van 4,5 tot 6,5 jaar (gebaseerd op tarieven eind oktober 2022). Makelaarsorganisatie NVM meldde overigens eind oktober 2022 dat duurzame woningen beter verkopen.

Je woning beter isoleren is altijd verstandig. Dat bespaart uiteindelijk kosten. Ook kun je kijken naar mogelijkheden om je eigen energie op te wekken en op te slaan.

 • Om aardgasvrij te worden, moet uiteindelijk die nieuwe ketel de deur weer uit. We snappen dat dat vreemd voelt, je hebt tenslotte net een investering gedaan. Voor het warmtenet geldt dat de huidige planning laat zien dat aanleg tussen 2026 en 2028 plaatsvindt. Tot die tijd kun je dus van je nieuwe ketel blijven gebruikmaken. Als de warmteprijzen van het warmtenet straks bekend worden, weet je hoeveel je per maand uitspaart door op het warmtenet over te stappen.
 • Woon je in het gebied waar individuele oplossingen nodig zijn om van het aardgas af te komen? Dan is het verstandig om goed te kijken wat je terugverdientijd is als je nu overstapt naar een individuele all-electric warmtepomp. Dat hangt natuurlijk ook af van je huidig energiecontract.
 • Als je in het gebied voor individuele oplossingen woont, kun je kijken of het mogelijk is om over te stappen op een volledig gasloze (all-electric) warmtepomp of een hybride warmtepomp die later all-electric kan worden gemaakt.
 • Woon je in het gebied van het warmtenet? Bij de aanbesteding gaan we straks opnemen dat er wordt gezorgd dat er nieuwe cv-ketels beschikbaar komen die tijdelijk als vervanging kunnen worden ingezet. Een andere optie is een ketel huren of leasen.

Hiervoor kun je terecht bij Tûk Wenjen. Zij bieden verschillende soorten scans aan. De gemeente geeft 265 euro subsidie.

Die zijn er gedeeltelijk. De combinatie zoals we die in Balk hebben is vrij uniek. Wij hebben een combinatie van een warmtenet met aquathermie en individuele oplossingen. Wel zijn er andere lokale initiatieven die zich richten op een warmtenet (bijvoorbeeld Heeg, Terherne, Muiderberg, Terheijden) of individuele oplossingen (bijvoorbeeld Garyp). Van deze initiatieven proberen we ook te leren.

De gemeente en de provincie staan positief tegenover ons project. Dat geldt overigens ook voor het Wetterskip Fryslân. De provincie heeft uitgesproken dé aquathermieprovincie van Nederland te willen worden. Daar past ons project  uitstekend bij. Door de gemeente zijn we in de gemeentelijke Warmtevisie aangewezen als een van de vier startdorpen. De samenwerking met de gemeente is meer dan uitstekend. Vanuit de gemeente ontvangen we ook subsidie om ons project uit te voeren. Met het Wetterskip Fryslân hebben we goed overleg over de manier waarop we verantwoord warmte uit de Luts kunnen halen.

 

Met het Wetterskip Fryslán zijn we in nauw overleg over de vraag hoeveel warmte we zonder schadelijke effecten uit de Luts mogen halen. Omdat de zomers steeds warmer worden, is hierin meer mogelijk dan voorheen.

Dat weten we nog niet precies. Onze doelstelling is dat we CO2-neutraal willen zijn. Liefst ook voor 2030. We hebben een gasgestookte back-upketel voor het warmtenet nodig. We gaan bekijken of we daarvoor bijvoorbeeld groengas kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we elektriciteit nodig voor de warmtepompen om het water in het warmtenet op 70 graden te krijgen. Dat willen we sowieso groen inkopen. Maar nog liever wekken we onze eigen energie op via bijvoorbeeld zon of wind. Dan weten we niet alleen zeker dat we dit duurzaam doen, maar dat zorgt er ook voor dat we qua elektriciteit ook eigen regie hebben. Daarmee kunnen we op de kosten besparen.

Daar willen we wel mee aan de slag. We bekijken op dit moment of we ons project kunnen uitbreiden met onderzoek naar hoe we door wind, zon en opslag de elektriciteitsbehoefte van het warmtenet kunnen dekken.