Bijeenkomst voor omwonenden Luts

Eigen Warmte Balk houdt dinsdagavond 18 april in De Treemter een informatiebijeenkomst voor de bewoners en ondernemers langs de Luts.

Waarom een informatiebijeenkomst?
Er zijn twee redenen om een informatiebijeenkomst te organiseren:

  • We willen je graag meer vertellen over de ambitie van Eigen Warmte Balk om iedereen in ons dorp in 2030 aardgasvrij te laten wonen en werken. Ook willen we horen welke vragen jij hebt en of je mogelijk interesse hebt om straks op een warmtenet aan te sluiten.
  • Daarnaast hebben we via ondernemersvereniging WHI vragen van gebouweigenaren rondom de Luts gekregen over welke mogelijkheden er zijn om te isoleren en te verduurzamen. Hierover word je tijdens de avond goed geïnformeerd.

Waar en wanneer?
De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 april van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur in De Treemter aan de Bogermanstraat 3.

Wat staat er op het programma?

19.00 uur inloop en ontvangst met koffie en thee
19.30 uur Wat is Eigen Warmte Balk? Wat is het warmtenet? Wat betekent dit voor jou? Hoe doe je mee?
Goffe Venema, projectleider, legt het uit.
Hoe kun je isoleren? Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
Dorien Haagsma, beleidsadviseur monumentenzorg bij gemeente De Fryske Marren, en Eefje van Duin, directeur-bestuurder Monumentenwacht Fryslân, gaan hier uitgebreid op in.
20.30 uur Korte pauze
20.45 uur Gelegenheid voor het stellen van al je vragen, ook in een een-op-eengesprek.

Laat weten dat je komt!
Aanmelden hoeft niet. Wel is het fijn als je laat weten dat je komt via info@eigenwarmtebalk.frl