Eigen Warmte Balk heeft geen winstoogmerk

Eigen Warmte Balk streeft met de realisatie van het warmtenet naar betaalbare warmte zonder winstoogmerk. Daarbij wordt er gerekend met de kostprijs. Dat benadrukt projectleider Goffe Venema. Hij reageert daarmee op de berichten die de laatste tijd over warmtenetten in de media verschijnen.

Betaalbaar houden
Door die berichtgeving krijgen warmtenetten volgens Goffe een verkeerd imago. “Commerciële partijen vragen veel te hoge prijzen door de warmteprijs te baseren op de gasprijs. Dat is precies wat Eigen Warmte Balk wil voorkomen”, aldus Goffe. “We zijn niet commercieel en we hebben geen winstoogmerk. We baseren ons op de kostprijs. Gelukkig legt demissionair minister Jetten voor Klimaat dit ook voor in een spoedwet. Het is belangrijk dat we het op deze manier aanpakken, want gas gaat steeds duurder worden door de stijgende energiebelasting.”

Vragen?
Loop gerust langs bij het informatiepunt. Je vindt ons in het straatje tussen de Etos en Poiesz. We zijn geopend op donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur, tenzij anke donderdag en vrijdag. Je kunt ook altijd contact opnemen of een afspraak maken via info@eigenwarmtebalk.frl.