GroenLinks/PvdA op bezoek bij Eigen Warmte Balk

Ons informatiepunt was gisteravond wederom het decor voor een prettig en nuttig bezoek vanuit de lokale politiek. Dit keer kwamen leden van de (steun)fractie van GroenLinks/PvdA van de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren langs. Eigen Warmte Balk is blij met dit soort visites. Zo kunnen we de politiek vertellen over wat er nodig is om een initiatief als de onze te laten slagen. Tijdens de gesprekken gisteravond werd duidelijk dat een garantstelling vanuit de gemeente belangrijk is om een warmtenet te realiseren. Het mooie is dat dit een gemeente geen geld kost en er ook weinig risico’s zijn.

Diverse sprekers
Tijdens het bezoek kwamen diverse sprekers aan het woord. Wethouder Irona Groeneveld van Duurzaamheid van gemeente De Fryske Marren ging in op de leerervaringen die zijn opgedaan met warmtenetten in Denemarken. Namens Eigen Warmte Balk vertelden Goffe Venema (projectleider), Yeb Tiemensma  (stuurgroepslid namens Dynhus) en Age van der Zee (projectgroepslid namens AVK Plastics) over het warmtenet dat wordt gerealiseerd voor Balk. Ze gingen in op de stand van zaken en het grote belang dat Eigen Warmte Balk slaagt. Projectleider Lucie Gelderblom deelde haar ervaringen met Warm Heeg. Voor dit project heeft de gemeente zich in december garant gesteld. Daardoor kan Warm Heeg nu worden gerealiseerd.