Leerzaam werkbezoek in Denemarken

Eigen Warmte Balk was vorige week op uitnodiging van de gemeente De Fryske Marren op driedaags werkbezoek in Denemarken. In dit land hebben ze al jarenlange ervaring op het gebied van warmtenetten. “Het bezoek was echt heel waardevol”, blikken projectleider Goffe Venema en Tjeerd Osinga van Eigen Warmte Balk terug. “We hebben echt veel geleerd van de Denen.”

Betaalbare warmtenetten in kleine dorpen
Bij het ontwikkelen van warmtenetten komen veel verschillende vraagstukken kijken. Denk aan techniek, betaalbaarheid en draagvlak onder de inwoners. “In Denemarken is veel ervaring met warmtenetten”, aldus Goffe. “Met ons werkbezoek hebben we kunnen leren van het zogeheten ‘Deense model’. In Denemarken is het gelukt om betaalbare warmtenetten te realiseren in kleine dorpen.” Tjeerd vult aan: “De warmtenetten worden in Denemarken beheerd door lokale coöperaties of gemeenten. Zij leveren warmte zonder winstoogmerk en tegen betaalbare prijzen. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van onder andere meerdere warmtebronnen, opslagmogelijkheden en elektriciteitsopwekking. Daardoor zijn de warmtenetten efficiënt en duurzaam gerealiseerd.”

Meerdere locaties bezocht
Het reisgezelschap van het werkbezoek aan Denemarken bestond uit vertegenwoordigers van de gemeenten Sùdwest-Fryslân en De Fryske Marren, onder wie wethouder Irona Groeneveld, de Provincie Fryslân en deelnemers van de duurzame initiatieven uit Koudum, Heeg, Terherne, Reahûs, Terschelling en Balk. Het programma was samengesteld door de Danish Board of District Heating. “We hebben de gelegenheid gekregen om verschillende lokale warmtenetten te bezoeken”, vertelt Goffe. “Daar hebben we met de betrokken medewerkers gesproken over de leerervaringen en de gemaakte keuzes. Al hun kennis en ervaring nemen we dan ook mee in de verdere realisatie van het warmtenet voor Balk. Daarnaast hebben alle deelnemers aan dit werkbezoek met elkaar afgesproken om continu ervaringen met elkaar te blijven uitwisselen. Zo blijven we van elkaar leren.”