Podcast over Eigen Warmte Balk

Anna Ankoné, projectleider Participatie en Communicatie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ​​​​​kwam onlangs langs in Balk. Daar sprak ze over het project Eigen Warmte Balk met Hylke Hekkenberg van de gemeente De Fryske Marren en Goffe Venema, projectleider vanuit de energiecoöperatie Gaasterland. Zij gingen onder meer in op de vraag hoe je zorgt voor een goede samenwerking tussen de gemeente en een bewonersinitiatief dat op weg is naar een aardgasvrij dorp. Meer horen? Luister naar de volledige podcast.

Over PAW
In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Economische Zaken en Klimaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW. Met elkaar willen ze gemeenten en betrokken partijen ondersteunen in de aardgasvrije opgave. De VNG heeft als onderdeel van het PAW een Kennis- en Leerprogramma (KLP) opgezet. Dat faciliteert gemeenten met geleerde lessen, onderzoeken en meer.