Tweede plaats bij Henk Aalderink-prijs

Eigen Warmte Balk is tweede geworden bij de Henk Aalderink-prijs. Deze prijs is er voor bijzondere bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp en gemeenschap. Met de tweede prijs krijg het Balkster project een plek in de Krant van het Platteland die in de eerste helft van september verschijnt.

Vereerd met prijs
“We zijn enorm vereerd met deze tweede plaats”, zegt projectleider Goffe Venema. “De prijs laat zien dat we in Balk met iets heel moois bezig zijn. We maken mei elkoar heel Balk aardgasvrij.” De jury van de Henk Aalderink-prijs roemt het feit dat bij Eigen Warmte Balk alle inwoners en ondernemers worden betrokken met het idee om voor iedereen de energierekening betaalbaar te houden.

Lovend juryrapport
‘De in het dorp aanwezige restwarmte wordt nuttig gebruikt en bij werkzaamheden in de openbare ruimte worden koppelkansen benut’, zo omschrijft het juryrapport. ‘Gemeentelijke gebouwen in Balk doen mee en het project moet bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. De werkgroep zoekt daarmee een breed draagvlak en ziet het warmtenet als een kans om het hele dorp een boost te geven, de sociale cohesie te versterken, en een toekomstbestendige duurzame leefomgeving te creëren. Het initiatief is een voorbeeld hoe de energietransitie naar decentrale warmtevoorzieningen in lokaal eigendom de positie en zeggenschap van bewoners kan versterken.

Trotse wethouder
Eigen Warmte Balk was genomineerd voor de Henk Aalderink-prijs dankzij een inzending door de Gemeente De Fryske Marren. Wethouder Irona Groeneveld van onder meer Klimaat en Duurzaamheid vindt het mooi dat Eigen Warmte Balk ook daadwerkelijk met de Henk Aalderink-prijs wordt beloond. “Dit project laat echt de kracht van dorpen zien. Balk wordt een voorbeeld van hoe je als inwoners met elkaar een eigen warmtevoorziening kunt realiseren. Dat is iets om trots op te zijn.”

Over de Henk Aalderink-prijs
De Henk Aalderink-prijs is vernoemd naar de voormalige burgemeester van Bronckhorst en oprichter van de P10. Dit is een netwerk van de dertig grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Het is dit jaar de zesde keer dat de prijs wordt uitgereikt. De jury is onafhankelijk en bestaat uit Roel During (DLO-onderzoeker bij de Wageningen University & Research), Marieke Bosch (Dealmaker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Ruud de Jong (Bestuurslid Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen).

 Zodra het artikel in de Krant van het Platteland verschijnt, publiceren we dat op deze website.