Hoe kan ik mijn monumentale pand verduurzamen?

Eigen Warmte Balk heeft hierover contact met de gemeentelijk medewerker Monumentenzorg. Samen met haar hebben we het voornemen om begin 2023 een bijeenkomst te organiseren voor alle gebouweigenaren rond de Luts om te verkennen wat er mogelijk is. Meer informatie over het verduurzamen van monumentale panden vind je verder via onderstaande links: