Hoeveel CO2 kost het productieproces van het warmtenet?

Dat weten we nog niet precies. Onze doelstelling is dat we CO2-neutraal willen zijn. Liefst ook voor 2030. We hebben een gasgestookte back-upketel voor het warmtenet nodig. We gaan bekijken of we daarvoor bijvoorbeeld groengas kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we elektriciteit nodig voor de warmtepompen om het water in het warmtenet op 70 graden te krijgen. Dat willen we sowieso groen inkopen. Maar nog liever wekken we onze eigen energie op via bijvoorbeeld zon of wind. Dan weten we niet alleen zeker dat we dit duurzaam doen, maar dat zorgt er ook voor dat we qua elektriciteit ook eigen regie hebben. Daarmee kunnen we op de kosten besparen.