Is het water uit de Luts warm genoeg om mijn huis te verwarmen?

Het water uit de Luts verwarmt jouw woning niet rechtstreeks. In de zomer wordt er warmte aan de Luts onttrokken en opgeslagen in het grondwater. Ook de restwarmte van AVK Plastics wordt ingezet. Via warmtewisselaars wordt de opgeslagen warmte in de winter toegevoegd aan het water in het warmtenet en opgehoogd naar 70 graden. Met waterpompen wordt het water in het in het warmtenet zo warm dat jouw huis kan worden verwarmd.