Waarom kunnen niet alle gebouwen op het warmtenet?

Omdat dat te duur wordt. Zeker aan de randen van Balk waarin de woningen verder van elkaar staan en beter zijn geïsoleerd, worden de kosten voor het aanleggen van het benodigde leidingwerk te hoog. De oudere panden langs de Luts vragen om maatwerk.