Waarom stimuleren jullie niet het gebruik van een hybridepomp?

Bij een hybridepomp maak je nog steeds gebruik van aardgas. Het streven van Eigen Warmte Balk is om in 2030 geheel aardgasvrij en CO2-neutraal te wonen en te werken. We zijn ons bewust dat de aanschaf van een hybridepomp goedkoper is dan een warmtepomp. Daardoor kan het natuurlijk een overweging zijn om als tussenstap voor een hybride warmtepomp te kiezen. Je blijft dan alleen wel deels afhankelijk van aardgas.