Wat betekent het onttrekken van warmte aan de Luts voor het watermilieu?

Het Wetterskip Fryslân doet onderzoek naar de effecten van aquathermie. Dat is belangrijk, zeker omdat in de Friese energiestrategie van 2019 staat dat in de toekomst 50 procent van de warmte in Friesland op deze manier wordt gewonnen. Wageningen University & Research heeft al onderzoek gedaan naar het halen van warmte uit stadsgrachten. Daaruit blijkt dat het de waterkwaliteit verbetert. Door afkoeling van het water is er minder algengroei. Het pompen levert meer doorstroming op. In Wageningen ging het wel om een klein gebied. De Luts in Balk is groter.