Wat gebeurt er als de restwarmte van AVK Plastics wegvalt of de warmteleving afneemt?

Dat we de restwarmte van AVK Plastics kunnen benutten is heel waardevol voor het warmtenet. Zowel uit oogpunt van duurzaamheid als beperking van de kosten. Mocht de restwarmte van AVK onverhoopt om de een of andere reden (tijdelijk) wegvallen, dan houden we hier rekening mee via het back-upsysteem van het warmtenet.