Wat is de rol van Eigen Warmte Balk bij de inzet van warmtepompen?

Eigen Warmte Balk is een project voor heel Balk. Voor woningen waar een warmtepomp de oplossing is, gaan wij de eigenaren op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of het bekijken van mogelijkheden voor collectieve acties. We willen begin 2023 bij iedereen die zich heeft aangemeld of heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, verder uitvragen wat de wensen precies zijn. Dan kunnen we vervolgens kijken of gezamenlijke acties mogelijk zijn. Uit de gesprekken die we voeren, blijkt ook dat heel veel mensen zelf onderzoek doen naar bijvoorbeeld isolatie, eigen energie-opwek en -opslag van energie. Ben je daar al actief mee bezig en wil je je kennis delen? Meld je dan bij info@eigenwarmtebalk.frl. Wij zouden het mooi vinden om al deze kennis te bundelen.