Wat is een warmtenet?

Bij een warmtenet wordt de warmte gerealiseerd op basis van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) via de Luts (aquathermie) en restwarmte van AVK Plastics. De bodem in Balk is geschikt om warmte vanuit de Luts in op te slaan voor wanneer deze in een ander seizoen nodig is. AVK Plastics heeft bij de productie restwarmte die nu niet wordt gebruikt. Deze restwarmte kan worden geleverd aan het warmtenet en zo de gebouwen in Balk mede verwarmen.