Wie gaat er winst maken?

Het is de bedoeling dat we er in Balk allemaal op vooruitgaan. Al is dat natuurlijk wel afhankelijk van hoe je energiecontract er nu uitziet. We houden onze energierekening betaalbaar, worden onafhankelijk van gas en zorgen met elkaar voor een beter klimaat. Dat is onze gezamenlijke winst. Het is niet de bedoeling dat een of meerdere partijen winst gaan maken op dit warmteproject. Alle betrokken bedrijven en specialisten worden gewoon betaald. Het coöperatief warmtebedrijf waar we naar streven, gaat ook geen winst maken. Alleen voldoende financiële buffers zijn belangrijk. Daarmee kunnen we herinvesteringen doen, onderhoud plegen en onvoorziene kosten betalen.