Wie zorgt voor het onderhoud en beheer?

Het is de bedoeling dat we als coöperatief warmtebedrijf het beheer en onderhoud door professionals laten uitvoeren. Specialistische werkzaamheden worden uitbesteed. We doen dat allemaal zo lokaal mogelijk.