Worden de kosten gedekt door de gemeente?

De voorbereidingskosten in dit stadium van het project worden door de gemeente gesubsidieerd. Voor de realisatie en exploitatie zijn we ook afhankelijk van landelijke subsidies. Een landelijke subsidieregeling is wel aangekondigd, maar helaas nog niet opengesteld. We verwachten dat dat in 2023 gebeurt.