Kom naar de startbijeenkomst op 26 oktober!

De hoge gasprijzen en de onzekerheid in de wereld maken het meer dan ooit noodzakelijk om op zoek te gaan naar een alternatief voor aardgas. Met Eigen Warmte Balk, een project voor én door Balksters, werken we mei elkoar aan betaalbare energie. Kom als inwoner van Balk woensdag 26 oktober naar de startbijeenkomst. Alleen samen met jou kunnen we een succes maken van dit project en ook vaart maken!

Woensdag 26 oktober in De Treemter
De startbijeenkomst is bedoeld voor álle inwoners van Balk. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 26 oktober in De Treemter aan de Bogermanstraat 3. Je wordt vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur duurt. Aanmelden is niet verplicht. Wel is het fijn als je laat weten dat je komt via www.eigenwarmtebalk.fr/aanmelden.

Spreker Gerrit Hiemstra
De startbijeenkomst begint met een algemeen deel voor alle bezoekers van de avond. Eigen Warmte Balk-ambassadeur én inwoner van het dorp Gerrit Hiemstra vertelt meer over het project en de aquathermie waarmee hij zijn woning verwarmd. Projectleider Goffe Venema zoomt verder in op het project, de vervolgstappen en de planning. Arne Wijnia van IF Technology vertelt meer over het haalbaarheidsonderzoek dat is gedaan en over het warmtenet. Jacob Miedema, projectleider Aardgasvrij Garyp, gaat onder meer in op de ervaringen in Garyp rondom het ondersteunen van woningeigenaren bij het inzetten van individuele warmtepompen. Johan Apperloo is gespreksleider, hij is inwoner van Balk en werkzaam bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group.

Inzoomen op warmtenet en warmtepomp
“Na een korte pauze kun je als inwoner meer informatie krijgen over de manier waarop je met je woning van het aardgas af kan”, vertelt Tjeerd Osinga van Eigen Warmte Balk. “Voor sommigen betekent dit aansluiten op het warmtenet, voor anderen het installeren van een warmtepomp. Deskundigen leggen alles aan je uit. Er is volop rust en ruimte om op je persoonlijke situatie in te gaan en vragen te stellen.”

Mei elkoar!
Balksters kunnen op meerdere manieren bijdragen om Eigen Warmte Balk tot een succes te maken. “Iedereen kan meedenken, meedoen, vrijwillig zijn expertise inzetten, zich aanmelden voor het warmtenet of met ons de mogelijkheden van een warmtepomp onderzoeken”, somt projectleider Goffe Venema op. “Mei elkoar gaan we ons dorp verwarmen en verlagen we onze energierekening. We hebben er zin in om er met alle inwoners van Balk op woensdag 26 oktober verder over te praten. Met elkaar gaan we iets heel moois realiseren!”