Eigen Warmte Balk in gesprek met koning

Foto: Jolanda Siemonsma Fotografie

Koning Willem-Alexander bracht begin deze maand een bezoek aan Fryslân. Hij kwam naar het project Warm Heeg. Dit is het voorbeeldproject in Nederland waar in een dorp een warmtenet op basis van aquathermie wordt aangelegd. Ook Eigen Warmte Balk mocht als duurzaam initiatief deelnemen aan de tafelgesprekken.

Zeer geïnteresseerd
Warm Heeg is net als Eigen Warmte Balk gericht op ontwikkelen van een warmtenet gebaseerd op aquathermie. In Heeg wordt het warme water gehaald uit het Hegermeer, bij ons uit de Luts. De projectgroep Warm Heeg vertelde meer over alle ins en outs van het project. De koning gaf aan het boeiend te vinden om te zien hoe er in Heeg een burgerinitiatief is ontstaan om van het gas af te komen en aan een duurzame toekomst te denken. Hij wilde graag weten wat er allemaal komt kijken bij het realiseren bij een duurzaam project.

Leren van Heeg
Willem Alexander ging om die reden ook graag in gesprek met andere partijen. Eigen Warmte Balk schoof aan bij het tafelgesprek met de koning samen met wethouder Henk de Boer van de gemeente Súdwest-Fryslân, de projectleider aquathermie en collectieve warmte van de Provincie Fryslân en de adviseur van woningcorporatie Elkien. “De koning was erg betrokken bij de gesprekken”, aldus projectleider Goffe Venema. “Hij was heel geïnteresseerd in de vorderingen van ons project. Wij hebben onder meer verteld hoe wij in Balk leren van het project in Heeg. Warm Heeg is namelijk een project dat verder is dan wij zijn. Warm Heeg mag worden gezien als de landelijke koploper in de realisatie van een warmtenet in een dorp. Bij Eigen Warmte Balk nemen we hun goede en minder goede ervaringen mee. Misschien brengt hij ooit nog een bezoek aan ons dorp.”

Bekijk het bezoek van de koning aan Heeg bij Omrop Fryslân.