Mogelijk stroom voor warmtenet uit Gaasterland

Drie windmolens in Gaasterland zouden wel eens stroom kunnen gaan leveren aan het toekomstige warmtenet van Balk. Eigen Warmte Balk en turbine-eigenaren Heidi van der Werf-Hak, Frans Veltman en Lucas Westra zijn hierover met elkaar in gesprek. Ze worden bijgestaan door het adviesbureau Zon voor Iedereen. De besprekingen zitten nog in de startfase, maar de intentie is er bij iedereen om de in Gaasterland opgewekte stroom lokaal te gaan inzetten.

Op de foto (van links naar rechts): Frans, Simon, Goffe, Heidi, Maarten en Tjeerd bij de windturbine van Heidi in Sondel. Lucas ontbreekt op de foto. 

Voor mienskip én klimaat
De drie windmolens in Sondel, Oudega en Oudemirdum wekken elk jaar vijf miljoen kilowattuur groene stroom op. Dat is omgerekend goed voor ruim tweeduizend huishoudens. “Het zou wel geweldig zijn als onze opgewekte stroom in Gaasterland blijft. Dat voelt echt heel goed”, zegt Heidi, die een windturbine in Sondel heeft. Ook Frans (Oudega) en Lucas (Oudemirdum) willen met hun windmolens graag bijdragen aan de mienskip én het klimaat. “Er moet alleen nog wel het nodige worden onderzocht”, stelt Frans. “Een sociaal verhaal is niet per definitie een gratis verhaal. We moeten daarom individueel bekijken wat er haalbaar is. Natuurlijk staat daar bij voorop dat we alle drie positief willen bijdragen aan onze eigen omgeving.”

Eerlijk prijs
Als de plannen doorgaan, wordt de opgewekte stroom gebruikt voor de warmtepompen die voor het warmtenet nodig zijn. “Door met ‘onze buren’ samen te werken, is een commerciële tussenpartij niet nodig. We kunnen met elkaar een eerlijke prijs afspreken”, zegt Tjeerd Osinga die vanuit Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) deelneemt in het project Eigen Warmte Balk. Volgens projectleider Goffe Venema heeft de stroomlevering van dichtbij ook een ontzettend positief effect op de kosten van het warmtenet. “Hiermee krijgen we straks een heel transparant en eerlijk verhaal over de prijs voor een aansluiting. En door een eerlijk prijs te bieden, creëren we genoeg draagvlak onder de inwoners. Dat is belangrijk, want voor de realisatie van het warmtenet is een aansluiting van 80 procent van de huishoudens nodig.”

Zeer kansrijk
De komende tijd gaan de partijen regelmatig met elkaar rond de tafel. Simon Visbeek en Maarten Bakker van Zon voor Iedereen. geloven dat de samenwerking in Gaasterland werkelijkheid kan worden. Als adviseurs in de (coöperatieve) energietransitie benoemen zij de plannen van Eigen Warmte Balk, ECG en de drie windmoleneigenaren als ‘zeer kansrijk’. Het leveren van groene stroom door drie lokale windmolens aan een naburig gelegen dorpswarmtenet is volgens hen uniek in Nederland. Proces- en projectleider Maarten: “Het zou fantastisch zijn als dit lukt. We hebben alleen nog wel het nodige te onderzoeken.”

Lees ook het persbericht.