Hoe gaan de gebouwen in Balk van het aardgas af?

Op dit moment wordt er vervolgonderzoek gedaan. Daardoor is de aanpak van het aardgasvrij maken van alle gebouwen nog niet tot in detail aan te geven. Globaal kunnen we op basis van het haalbaarheidsonderzoek dit zeggen:

  • een aantal woonwijken sluit aan op een warmtenet;
  • voor het gebied rondom de Luts doen we extra onderzoek. Het gaat hier om oude en monumentale gebouwen. Om deze gebouwen aan te sluiten op het warmtenet is maatwerk nodig;
  • in andere woonwijken (aan de randen van Balk) denken we aan het installeren van warmtepompen;
  • voor de gebouwen op het industrieterrein is eveneens extra onderzoek nodig is. Mogelijk kan het industrieterrein aansluiten op het warmtenet. Of een ander collectief systeem kan de oplossing bieden. Bekijk het kaartje met deelgebieden bij het project. Let op! Deze kaart is een voorlopige indeling en is dus nog niet definitief.