Welke woonwijken sluiten zeker aan op het warmtenet?

Dat is nog niet aan te geven. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Globaal gaat het om de iets oudere woonwijken van Balk rond het centrum. Bekijk het kaartje met deelgebieden bij het project. Let op! Deze kaart is een voorlopige indeling en is dus nog niet definitief. Zodra er meer duidelijkheid is, geven we die. We gaan ook informatiebijeenkomsten organiseren. Houd hiervoor de agenda in de gaten.