Wie betaalt de aanleg van het warmtenet en de oprichting van een coöperatief warmtebedrijf?

De aanleg en exploitatie wordt betaald vanuit Eigen Warmte Balk. Hoe we dat precies doen en welke subsidies we daarvoor kunnen inzetten, wordt onderzocht. Er zijn diverse mogelijkheden voor financiering, bijvoorbeeld uit duurzaamheidsfondsen en via subsidies van het Rijk. Er is voor dit soort collectieve projecten ook geld beschikbaar. Als dorp kom je, met steun van de gemeente, daarnaast in aanmerking voor goedkopere financiering. We gaan alles kosten en risico’s in kaart brengen en zullen je later verder informeren.